Orbán adózási rendszere tehát tartalmaz két szélsőséges, és egymással ellentétes végletet: egy szuper-nemprogresszív egykulcsos adót, és egy ultra-progresszív különadót.

***

Már írtam arról, hogy a Matolcsyzmus mára már praktikusan megbukott. Hivatkozásokat adtam arra, hogy ez nem csupán az én kis különvéleményem, nem is valami ellenzéki különvélemény, ezt sok semleges, sőt, jobboldali közgazdász is megállapította már.

Itt, most azt fogom kielemezni, hogy az egykulcsos adó, és az Orbán-kormány más intézkedései között eleve milyen ideológiai zavarodottság volt, amivel egy újabb példával támasztom alá azt a nézetet, hogy a Fidesznek, konkrétan Orbán Viktornak nincs is kiforrott ideológiája, hanem, ahogy Kálmán László megállapítja "Számtalan példáját lehet idézni annak, hogy a Fidesz voltaképpen teljesen elvtelenül mindig olyan álláspontot foglalt el, amitől azt remélte, hogy növelheti a támogatottságát." Azaz Orbán opportunista, fasiszta módon, mindig azt mondja, amit éppen népszerűnek gondol, és intézkedései is ad-hoc módon, különféle érdekek alapján történnek, és csak zűrzavart okoznak.

Az egykulcsos adó mögötti ideológiai - azaz nem a gazdasági - érvek egyike az, hogy az egykulcsos adó igazságos. Ez már eleve szamárság olyan szempontból, hogy az "igazságosság", mint olyan eléggé szubjektív, és ebben a konkrét esetben, ha megkérdezünk sok embert, egészen sokfélét fognak mondani, mivel bizonyos szempontból az egyik adóséma az igazságosabb, más szempontból a másik. Akik szerint az egykulcsos adó az igazságosabb, azok valami olyasmit szoktak mondani, hogy a progogresszív adó "nagy hátránya viszont, hogy a rendszer nem igazságos - aki kétszer olyan jól dolgozik, és ezt a cége elismeri, miért ne vihetne haza kétszer annyi nettó bért?"

A Fideszes ideológia is hasonló ebben: valami olyasmit állít, hogy aki sokat keres, az általában megérdemelten keres többet, és az az igazságos, ha ezt nem büntetik többletadóval.

Az egy hosszú vita volna, hogy végigvegyük, hogy tényleg azok keresnek-e kétszer annyit, akik kényszer annyit, vagy kétszer olyan értékes munkát végeznek. Az egykulcsos adó igazságossága ellen további érveket is fel lehetne hozni, de a Fidesz ideológiáját sokkal könnyebben nevetségessé lehet tenni azzal, hogyha magával szembesítjük, pontosabban két másik intézkedéssel, és annak indoklásával.

Az első intézkedés a 98%-os különadó a végkielégítésekre, illetve a bérlimit. Ennek indoklása a Fidesz szerint az erkölcstelen végkielégítés, azaz erkölcstelen jövedelemszerzés.  Orbán saját szavai szerint ezek indoklása: "Tabunak számított az állami vezetők fizetése is korábban. Ez sok igazságtalanságot takart, és nagyon sok jogos ellenérzést szült. Most ezen a területen is változtattunk, korlátoztuk a legmagasabb béreket. Megszüntettük az erkölcstelen végkielégítések kifizetésének rendszerét."

Namost, vegyük észre, hogy:

1) Orbán a mindenkire ugyanúgy érvényes, egykulcsos, nem progresszív, személyi jövedelemadó doktrinája mellett a doktrinával ellentétes 98 százalékos különadót vezet be, amely olyan durva einstandolás, hogy a szuper-progresszívnél is progresszívebb. Orbán adózási rendszere tehát tartalmaz két szélsőséges, és egymással ellentétes végletet: egy szuper-nemprogresszív egykulcsos adót, és egy ultra-progresszív különadót.

2) Az indoklás is ellentmond a Fidesz saját ideológiájának, hiszen azt mondja itt Orbán, hogy az országban a fizetések egyáltalán nem igazságosak, és bizony büntetni kell az erkölcstelen fizetéseket, sőt, egy bérstoppal egyenesen meg kell akadályozni őket, ahol lehet. Most akkor általában az országban igazságosak a fizetések, vagy nem azok? Az a politikus, tanácsadó aki végkielégítéseket kapott, igazságosan kapta, vagy igazságtalanul? Az a politikus, aki kétmillió felett kapott fizetést, azért kapta, mert általános igazság az, hogy aki többet kap, bizonyára többet dolgozik, vagy ez Magyarországra nem jellemző?

Vegyük észre, hogy Orbán szerint ez Magyarországra nézve annyira nem jellemző, hogy végül is azt mondja, az összes végkielégítés és magas fizetés erkölcstelen. Kivétel nélkül. Hiszen ha nem mindenki volna erkölcstelen, akkor az LMP javaslata szerinti egyedi pereket kellett volna alkalmazni. A Fidesz inkább mindenkire adót vetett ki, azaz szerinte mindegyik végkielégítés erkölcstelen volt. Itt is a totális másik végletet mondja tehát Orbán, mint amit az egykulcsos adónál mond a Fideszes ideológia, mely szerint a fizetések általában jól megérdemeltek, és nem szabad adóval büntetni.

A másik intézkedés közvetlenül kapcsolódik az egykulcsos adóhoz. Ez pedig a bérkommandók esete volt, amely gyakorlatilag is gazdasági problémákhoz vezetett. A bérkommandó egyben Orbán hazugságának is beismerése, hiszen ezzel elismerte, hogy az egykulcsos adóval nem jár mindenki jobban. A rosszul járás kiigazítása lett volna ugyanis a bérkommandó szerepe.

Ez viszont egyben azt is elismeri, hogy az egykulcsos adó nem igazságos. Nem csak arról van itt szó, hogy vannak, akik rosszabbul jártak, hanem arról, hogy Orbánék erre nem úgy reagáltak, hogy "igen, de ez igazságos", hanem úgy, hogy elismerték, hogy az egykulcsos adó igazságtalan, amit mesterkélten ki kell javítani. Ideológiájuk tehát már itt megbukott.

Sokáig lehetne vitatkozni az egykulcsos adó igazságosságán, azt gondolom, hogy ez ízlés kérdése. A baloldalnak az egykulcsos adó csakis igazságtalan lehet, és az MSZP most tartja is magát baloldaliságához. Egy jobboldali ideológia szemében igazságos lehet, és mondhatná valaki, hogy a Fidesz következetesen jobboldali, éppen ezért mutattam itt be, hogy következetesen egy nagy fenét.

Nem kérdés azonban az, hogy a baloldalnak elvi alapon a progresszív adózás mellett kell kiállnia, és az sem, hogy az egykulcsos adó, a Matolcsyzmus gazdasági okokból, gyakorlatilag megbukott.